MAGNAT Mágneses Táblafesték

MAGNAT Mágneses Táblafesték
 • Termékleírás
 • Termék felhelyezése
 • Letölthető fájlok

Termékleírás

A MAGNAT Mágneses Táblafesték - Üzenj és rajzolj!

A MAGNAT Mágneses Táblafesték matt festék, amely lehetővé teszi mágneses felületek előállítását, valamint a krétával való írást, rajzolást is ezeken.

Univerzális – ideálisan alkalmazható a belső terekben cement, cement-mész, gipsz, gipszkarton, tapéta, valamint fa és faalapú (nem laminált vagy műanyag bevonat nélküli) felületekre.

 

Javasolt többek között irodákba, konferenciatermekbe, éttermekbe, műhelyekbe, gyerekszobákba és konyhákba, ahol a MAGNAT Mágneses Táblafestékkel festett fal lehetővé teszi, hogy felületet készítsen a kreatív jegyzetekhez és ötletekhez (nemcsak funkcionális felületet hoz létre, hanem érdekes matt és dekoratív hatást is eredményez).

Tartós, sokszoros lemosásnak ellenálló felületet képez. A termék alig érezhető szaggal rendelkezik, és a környezetre teljesen biztonságos. A MAGNAT Mágneses Táblafesték segítségével a falak és a bútorok képekkel, betűkkel egyszerűen díszíthetők, rajzszög, ragasztó, illetve ragasztószalag felhasználása nélkül, amelynek köszönhetően a festett felületek nem károsodnak.

magnetes_tablafestek

Termékelőnyök:

 • 2 az 1-ben. A mágneses és táblafesték előnyeit ötvözi.
 • Ideális a különböző felületekre.
 • Egyszerű alkalmazás.
 • Egyszerű felhordás és optimális kiadósság.
 • A lefestett felületre nem kell ragasztani vagy fúrni, elég felhelyezni a mágnest.
 • Rétegek száma: 3-4 (3 óránként felfestve).
  • Kiadósság:Egy rétegben való felhordásnál: kb. 5 m2/L
  • Elérhető csomagolások:0,75L

  Termék felhelyezése

  Alkalmazás:

  A MAGNAT Mágneses Táblafesték olyan felületet képez, amelyre krétával írni és rajzolni lehet, valamint mágneseket is lehet használni rajta. A mágnesnek a táblafesték felületéhez való tapadása a mágnes nagyságától, súlyától és fajtájától függ. Javasoljuk a neodímium mágnesek használatát. Más mágneseknél a tapadási erő ellenőrzése céljából ajánlott kis területen tapadásvizsgálatot végezni a szükséges számú festékrétegen. A kréta éles sarkai a felületek sérülését eredményezhetik. Univerzális – ideálisan alkalmazható a belső terekben cement, cement-mész, gipsz, gipszkarton, tapéta, valamint fa és faalapú (nem laminált vagy műanyag bevonat nélküli) felületekre.

  Javasolt többek között irodákba, éttermekbe, műhelyekbe, gyerekszobákba és konyhákba, ahol a MAGNAT Mágneses Táblafestékkel festett fal lehetővé teszi, hogy felületet készítsen a kreatív jegyzetekhez és ötletekhez (nemcsak funkcionális felületet hoz létre, hanem érdekes matt és dekoratív hatást is eredményez).


  Felhasználás:

  Az alap előkészítése: A festendő felületről el kell távolítani a lerakódott szennyeződéseket, zsíros foltokat, a hámló festékbevonatokat és laza részeket. A fényes felületeket érdesíteni kell. Az alap egyenetlenségeit és repedéseit megfelelő anyaggal ki kell egyenlíteni. A felületen lévő mikroorganizmusokat (penészek, algák, gombák) megfelelő szerek alkalmazásával el kell távolítani. Szükség esetén a megfelelő alapozót, pl. MAGNAT Primer alapozófestéket kell használni. Régi festékbevonatokon való alkalmazás esetén próbafestést kell végezni. Az előkészítés minősége meghatározza a termék végső megjelenését.


  Festés:

  A festéket alaposan fel kell keverni, vízzel nem hígítható. Mész nem adható hozzá, és más típusú diszperziós festékkel sem keverhető. A festéket rövidszőrű vagy szivacshengerrel 3-4 rétegben kell felhordani. Adott felületegységekre azonos festékmennyiséget kell gondosan és egyenletesen felhordani. Az utolsó festékréteg felhordását egy irányban kell végezni. A következő festékréteget mindig az előző száradása után kell felhordani, min. 3 óra elteltével. A bevonat az elkészítése után 3 nap elteltével vehető igénybe, de 7 napos várakozási idő javasolt. Fekete pigment ledörzsölése tisztításkor természetes jelenség, nincs kihatással a termék mágneses tulajdonságaira. A festési munkálatokat az alapfelület és a levegő +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékletén kell elvégezni. A szerszámokat vízzel kell elmosni. Részletes információ a műszaki adatlapon és a www.magnatfestek.hu-n található.

   

  Kiadósság:

  Egy rétegben való felhordásnál: kb. 5 m2/L.

  A termék felhasználható a gyártástól számított 24 hónapig.

  Biztonsági adatok:

  Biztonsági adatok: EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT; MIT. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A környezet védelme érdekében a festék maradékát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladék közé.

  Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes. A munkálatok alatt és után szellőztessük ki a helyiséget a szag megszűnéséig. Szorosan zárt csomagolásban, fagytól és napsütéstől védve tárolandó. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között.

  Letölthető fájlok

  Hírlevél

  Amennyiben friss infomrációkat szeretnél kapni a szolgáltatásról, iratkozz fel a hírlevélre

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 Rendeletbe és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybe foglalt jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Társaságunk a Śnieżka a www.magnatfestek.hu weblaphoz tartozó hírlevél regisztrációval kapcsolatban az alábbi Adatkezelési tájékoztatót teszi közzé.