MAGNAT NON-REFLEX TÜKRÖZŐDÉSMENTES Mennyezeti latexfesték

MAGNAT NON-REFLEX TÜKRÖZŐDÉSMENTES Mennyezeti latexfesték
 • Termékleírás
 • Termék felhelyezése
 • Letölthető fájlok

Termékleírás

A MAGNAT Non-Reflex fehér, mély matt mennyezeti festék. Speciális összetétele lehetővé teszi a láthatatlan javításokat, a tükröződésmentes bevonat optikailag simítja a festett felületet. Mosás- és dörzsölésállósága, valamint UV/UVC-állósága biztosítja a fehér, frissen festett mennyezet hatását hosszúidőn keresztül. A festékre kisebb portapadás, valamint a penész- és gombafejlődéssel szembeni ellenállás jellemző, amely kedvezően befolyásolja a lakók életminőségét és kényelmét.

magnat_non_reflex_mennyezeti_latex_festek

 
Termékelőnyök:

 • Gomba- és penészálló bevonat¹.
 • Láthatatlan helyi javítások².
 • UV/UVC-álló, tartósan fehér.
 • Tükröződésmentes – optikailag sima alap.
 • A megvilágítás szögétől függetlenül egységesen matt.
 • Átlapolási foltoktól mentes.

Technikai előnyök:

 • Antisztatikus – csökkentett portapadás.
 • Mosás- és dörzsölésálló³.
 • Kényelmes festés.
 • Festéskor nem csepeg.
 • Tökéletes fedés.
 • Kiadósság legfeljebb 10 L – 120 m².
 • A 2.5 L-es/10 L-es csomagolás esetén egy rétegben.

Műszaki tulajdonságok:

 • Felhordás4: hengerrel vagy szórással.
 • Ajánlott rétegszám: 1-2.
 • Második réteg felhordása: min. 2 óra.
 • Száradási idő5: max. 3 óra.

magnat-non-reflex-mennyezeti-falfestek-feher

Hivatkozások:

¹Gombaelleni szerek hatékonyságának vizsgálata a bevonatokban – PN-EN 15457:2014 szerinti laboratóriumi módszer.

²Javítási lehetőség 1 órán belül – hosszabb nyitott idő. Az idő a hőmérséklet és a páratartalom függvényében változhat.

³PN-C-81914:2002/Az:2015, I típus – nedves súrolást álló festék.

4MAGNAT henger vagy más természetes festőhenger (10-19 mm szálhossz). SZÓRÁS (minimális nyomás 18 MPa, berendezés: GRACO CLASSIC 495 PC).

5Bevonat száradási ideje 23±2 °C hőmérsékleten, 50±5% relatív páratartalom mellett, 3. fokozat.

  • Kiadósság:Legfeljebb 12 m²/L egy rétegben.
  • Elérhető csomagolások:2,5L és 10L

  Termék felhelyezése

  ALKALMAZÁS:

  A MAGNAT Non-Reflex belső latexfesték mennyezetek festésére szolgál. A gondosan összeválogatott összetevők a bevonatnak mély matt hatást kölcsönöznek, így a festett felület tökéletes és átlapolási foltoktól mentes lesz. A festék a cement, cement-mész, gipsz és gipszkarton mennyezetek díszítő-védő festésére alkalmas. Javasolt a lakó helyiségekben, közösségi épületekben (egészségügyi, oktatási és gondozási létesítmények),valamint az élelmiszerek tárolására szánt helyiségekben (a festékkel közvetlen kapcsolatban nem lévő) alkalmazni.

  FELHASZNÁLÁSI MÓD: 

  Alap előkészítése – a festésre szánt alapnak tartósnak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie, az alap fajtájától függően a megfelelő anyaggal kell alapozni. A ragasztó-, mészfesték bevonatokat, valamint a hámló és a rosszul tapadó régi festékrétegeket el kell távolítani. A vízaláfutásos, nikotin- és olajfoltokat az ilyen jellegű

  felületek kezelésére szánt festékkel kell lefesteni. A laza, erősen nedvszívó és meszes felületeket megfelelő erősítő alapozóval kell kezelni. A penészesedést kiváltó ok megszüntetése után a penészes felületeket a megfelelő gombaölő szerrel kell kezelni. Az

  egyenetlenségeket és repedéseket a megfelelő, beltéri glettel kell kisimítani és alapozó festékkel, pl. MAGNAT PRIMER, lefesteni. Az alapfelület gondos előkészítése biztosítja a legjobb végeredményt.

  Termék előkészítése – a festéket alaposan fel kell keverni. Más festékkel és mésszel nem keverhető. Az alapozóval kezelt felületre hígítatlan festéket kell felvinni. 

  Festés – a festéket alaposan fel kell keverni, vízzel nem hígítható. Mész nem adható hozzá, valamint más típusú diszperziós festékkel nem keverhető. Hengerrel (természetes, 10-19 mm szálhosszúságú) vagy szórással két rétegben kell felvinni. A mennyezet felületegységeire azonos festékmennyiséget kell gondosan és egyenletesen felvinni. Az utolsó hengergurításokat egy irányban kell végezni. A következő festékréteget min. 2 óra elteltével lehet felvinni. A festékbevonat a teljes szilárdsági tulajdonságait a festési munkák befejezése után 28 nap elteltével éri el. A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása érdes, egyenetlen felületekről nehézkes lehet. Különböző sarzsszámú festékkel való festés esetén ezeket, az eltérő színhatás elkerülése érdekében egy gyűjtő tartályban össze kell keverni. A festési munkálatok a felület és a környezet +10 ºC-tól +25 ºC-ig terjedő hőmérsékleténél végezhetők. Üvegszálas tapétákat a festékkel közvetlenül lehet festeni, illetve a gyártó utasítása szerint kell eljárni. A szerszámokat vízzel kell elmosni. A környezetvédelem miatt a festék maradékát ne öntsük ki a szennyvízcsatornába, és ne dobjuk ki a háztartási hulladékkal együtt. A festési munkálatok során és azok befejezése után a helyiséget a szag eltűnéséig szellőztetni kell. Tárolás és raktározás szorosan zárt csomagolásban. Fagytól és napsütéstől védeni kell. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

   

  KIADÓSSÁG: 

  Legfeljebb 12 m²/L egyszeri festésre. A tényleges kiadósság sok tényezőtől függ, mint: az alap, annak szívóképessége, szerkezete, a felhasznált szerszám és a felhordási mód.

   

  A termék felhasználható a gyártástól számított 48 hónapig.

   

  BIZTONSÁGI ADATOK:

  EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

  Tárolási konzerváláshoz használt biocid készítményeket tartalmaz: BIT, Pirition-cink.

  Biocid készítményeket tartalmaz a száraz bevonat tartósításához: IPBC.

  P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

  P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

  P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

  P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

  A környezet védelme érdekében a festék maradékát ne öntsük a csatornába, és ne dobjuk a háztartási hulladék közé. A munkálatok alatt és után szellőztessük ki a helyiséget a szag megszűnéséig. Szorosan zárt csomagolásban, fagytól és napsütéstől védve tárolandó. Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tárolási hőmérséklet: +5 és +30 °C között.

  Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

  PN-C-81914:2002/Az:2015 szabvány szerint I. típus

  Letölthető fájlok

  Hírlevél

  Amennyiben friss infomrációkat szeretnél kapni a szolgáltatásról, iratkozz fel a hírlevélre

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 Rendeletbe és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybe foglalt jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Társaságunk a Śnieżka a www.magnatfestek.hu weblaphoz tartozó hírlevél regisztrációval kapcsolatban az alábbi Adatkezelési tájékoztatót teszi közzé.